Module Tư vấn và Phát triển nguồn Nhân sự HSE tại Miền Trung

Dịch vụ tư vấn An toàn và Sức khỏe của SHE sẽ giúp cho Doanh nghiệp đạt được các lợi ích sau:
 • Giảm tổn thất và chi phí do các rủi ro pháp lý từ việc thiếu tuân thủ pháp luật mà doanh nghiệp bạn chưa đánh giá toàn diện và chưa thực hiện một cách đồng bộ.
 • Giảm chi phí nhờ việc tối ưu hệ thống An toàn và Sức khỏe Nghề nghiệp, và nhờ việc khai thác tối đa đội ngũ chuyên gia cao cấp của Công ty Tư vấn;
 • Có cơ hội giảm chi phí đóng bảo hiểm tai nạn bệnh nghề nghiêp thông qua việc chứng minh hệ thống An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp đạt tiêu chuẩn nhà nước và/hoặc tiêu chuẩn quốc tế.
 • Tăng năng lực quản lý an toàn cho các cấp quản lý trong Doanh nghiệp, đặc biệt là quản lý cấp trung.
 • Tăng năng lực cạnh tranh cho Doanh nghiệp thông qua các bằng chứng mà Công ty bạn đang tuân thủ về Quy định An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp và việc bảo vệ người lao động. Đặc biệt, nếu Doanh nghiệp bạn đang hoặc có định hướng xuất khẩu hàng hóa vào thị trường nước ngoài hay tham gia đấu thầu vào các Doanh nghiệp FDI, các Công ty yêu cầu cao về An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp, việc bạn có được một hệ thống quản lý An toàn Sức khỏe Nghề nghiệp bài bản là một lợi thế.
Hỗ trợ Doanh nghiệp bạn có được sự ổn định về tuân thủ quy định về An toàn, Sức khỏe Nghề nghiệp, không phải cần tất bật xoay xở trước mỗi kỳ kiểm toán từ khách hàng, từ cơ quan chức năng hoặc bên thứ 3 khác.

Tư vấn xây dựng hệ thống

 • Tư vấn xây dựng hệ thống ISO 45001:2018;
 • Tư vấn xây dựng hệ thống ATSKBNN theo yêu cầu của Doanh nghiệp:
- Tư vấn xây dựng hệ thống An toàn Sức khỏe Bệnh nghề nghiệp (ATSKBNN) đối với Cơ sở mới thành lập;
- Đánh giá và Tư vấn để hoàn thiện hệ thống ATSKBNN đang xây dựng.

Tư vấn Phát triển văn hóa an toàn

 • Tư vấn phát triển văn hóa an toàn (chương truyền thông, đào tạo, hệ thống báo cáo ngăn ngừa sự cố, tổ chức Ngày hội An toàn định kỳ,..)

Tư vấn Kiểm toán ATSKBNN

 • Kiểm toán an toàn tại cơ sở sản xuất để đánh giá việc tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động theo tiêu chuẩn nhất định.Việc kiểm toán hệ thống ATSKBNN toàn diện giúp xác định tính hiệu quả của các chương trình đang được vận hành, xác định các thiếu sót và các điểm yếu trong hệ thống. Qua đó, chúng tôi đề xuất các giải pháp khắc phục và cải tiến hệ thống để đạt được mục tiêu an toàn mong muốn. Bạn sẽ có được các thông tin cần thiết để đưa ra quyết định quan trọng, cũng như có cơ sở để bạn có thể đo lường các sáng kiến an toàn trong tương lai.

Tư vấn và hỗ trợ Hành chính:

 • Các Doanh nghiệp đang chưa có được đội ngũ HSE vững mạnh, chúng tôi có thể cung cấp gói hỗ trợ hành chính về ATSKBNN bao gồm: Hỗ trợ xây dựng các chương trình và chính sách an toàn bằng văn bản,  các bản dữ liệu an toàn, lưu trữ hồ sơ đào tạo và nhắc nhở thời hạn để đảm bảo đơn vị của bạn luôn tuân thủ đúng quy định.
 • Các chuyên gia của chúng tôi cung cấp các khóa đào tạo an toàn, có thể tham gia các cuộc họp an toàn nội bộ của bạn giúp hỗ trợ và thúc đẩy các chương trình an toàn vận hành tối ưu. Chúng tôi sẽ đóng vai trò là nguồn tài nguyên tham khảo đáng tin cậy để tư vấn an toàn cho đơn vị của bạn một cách liên tục.

SHE triển khai chương trình “Tạo nguồn nhân lực SHE miền Trung”.

 • Nhằm cung ứng lực lượng HSE có năng lực cho miền Trung và cung cấp giám sát An toàn cho Dự án thực hiện tại Miền Trung, chúng tôi tổ chức Huấn luyện sinh viên tại Miền Trung có định hướng nghề nghiệp phát triển theo ngành ATSKBNN và Môi trường (HSE); đào tạo những người đang là bán chuyên trách về HSE mong muốn trở thành HSE chuyên nghiệp hoặc đào tạo cho nhân viên cần nâng cao kiến thức, kinh nghiệm HSE. Chúng tôi thực hiện bằng cách liên kết thực hành tại các doanh nghiệp trong địa bàn các tỉnh miền Trung kết hợp sự kèm cặp của chuyên gia dày dạn kinh nghiệm từ SHE Center Việt Nam. Đồng thời kết nối nhu cầu để giới thiệu việc làm sau đào tạo đến các nhà tuyển dụng.
Lên trên
Zalo
TƯ VẤN MIỄN PHÍ