Mục tiêu chất lượng đào tạo - huấn luyện

Mọi chương trình đào tạo & huấn luyện đều được thiết kế nhằm đạt được hiệu quả cao nhất về:

  • Cải thiện & nâng cao nhận thức để chủ động thay đổi thái độ về an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc cho mọi cấp độ
  • Giải quyết các vấn đề cụ thể về quản lý và thực hành an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc một cách có tổ chức, hoạch định và khả thi bởi chính các học viên
  • Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng nhằm quản lý, vận hành hiệu quả và kinh tế hệ thống quản lý an toàn & sức khỏe tại nơi làm việc theo cách đơn giản và bền vững
  • Luôn đồng hành cùng học viên sau đào tạo bởi các chương trình huấn luyện tại chỗ

Bài viết khác

Phạm vi đào tạo - huấn luyện

Các chương trình đào tạo và huấn luyện an toàn & sức khỏe được phân thành các nhóm

Tiêu chuẩn dịch vụ đào tạo - huấn luyện

Các khóa đào tạo & huấn luyện khi được thực hiện cho khách hàng phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn sau đây

Lên trên
Zalo
TƯ VẤN MIỄN PHÍ