Phạm vi đào tạo - huấn luyện

1. Nhóm I: 

Quản lý và thực hành an toàn & sức khỏe cho khối sản xuất (H&S at workplace for manufacturing)

 • Cấp độ 1 – Các nội dung cơ bản về quản lý và thực hành an toàn & sức khỏe theo yêu cầu và tiêu chuẩn Luật pháp
 • Cấp độ 2 – Các nội dung về quản lý và thực hành an toàn & sức khỏe theo mô hình hệ thống (OHSAS 18001)
 • Cấp độ 3 – Các nội dung nâng cao về quản lý & thực hành an toàn & sức khỏe trong mô hình văn hóa an toàn doanh nghiệp (DuPont; Unilever; AkzoNobel, NEBOSH…)

2. Nhóm II:

Quản lý và thực hành an toàn & sức khỏe cho khối không sản xuất (H&S at workplace for non-manufacturing businesses)

 • Cấp độ 1 – Tiêu chuẩn quản lý và thực hành an toàn & sức khỏe cho môi trường văn phòng làm việc
 • Cấp độ 2 – Xây dựng chương trình gắn kết nhân viên thông qua các sáng kiến và chương trình an toàn & sức khỏe nghề nghiệp cho nhân viên
 • Cấp độ 3 – Chương trình Sức Sống Mới tại Nơi Làm Việc

3. Nhóm III:

An toàn ngoài công việc (Off-the-Job Safety)

 • Sơ cứu dành cho tất cả mọi người
 • Chương trình an toàn giao thông
 • Kỹ năng lái xe phòng thủ
 • Kỹ năng sống sót trong tình huống khẩn cấp
 • An toàn tại nhà
 • An toàn trong nhà bếp
 • Các kỹ năng an toàn cần thiết
 • An toàn cho trẻ em
 • Chương trình sống vui, khỏe và an toàn

Bài viết khác

Mục tiêu chất lượng đào tạo - huấn luyện

Mọi chương trình đào tạo & huấn luyện đều được thiết kế nhằm đạt được hiệu quả cao nhất

Tiêu chuẩn dịch vụ đào tạo - huấn luyện

Các khóa đào tạo & huấn luyện khi được thực hiện cho khách hàng phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn sau đây

Lên trên
Zalo
TƯ VẤN MIỄN PHÍ