Tiêu chuẩn dịch vụ đào tạo - huấn luyện

Các khóa đào tạo & huấn luyện khi được thực hiện cho khách hàng phải đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn sau đây:

  • Nội dung đào tạo & huấn luyện phù hợp với công việc
  • Tài liệu đào tạo & huấn luyện được xây dựng dựa trên báo cáo khảo sát và đánh giá tại doanh nghiệp
  • Phương pháp đào tạo đảm bảo tối đa hóa sự trao đổi thông tin và kinh nghiệm
  • Tuân thủ các nguyên tắc bảo mật thông tin
  • Thực hiện huấn luyện sau đào tạo

Bài viết khác

Phạm vi đào tạo - huấn luyện

Các chương trình đào tạo và huấn luyện an toàn & sức khỏe được phân thành các nhóm

Mục tiêu chất lượng đào tạo - huấn luyện

Mọi chương trình đào tạo & huấn luyện đều được thiết kế nhằm đạt được hiệu quả cao nhất

Lên trên
Zalo
TƯ VẤN MIỄN PHÍ