Đào tạo lãnh đạo an toàn

Khóa đào tạo và hội thảo về lãnh đạo an toàn giúp bạn đánh thức tiềm năng của mình đồng thời nâng cao phẩm chất của lãnh đạo an toàn. Chương trình tập trung vào các kỹ năng lãnh đạo hiệu quả ứng dụng thực tế vào các lĩnh vực như nhận biết nguy cơ, văn hóa an toàn, nhiệm vụ an toàn chính cho người giám sát, lỗi của con người, hiểu rủi ro, chiến lược ra quyết định, v.v. Các chủ đề khóa học có thể được xen kẽ và kết hợp để cung cấp các kỹ năng cụ thể mà bạn muốn nhấn mạnh

Chương trình đề cương:

NHIỆM VỤ CHÍNH VỀ AN TOÀN CỦA NHÂN VIÊN

 • Lên kế hoạch công việc
 • Đánh giá an toàn (môi trường môi trường làm việc)
 • Kiểm tra các mối nguy (nhận diện rủi ro)
 • Huấn luyện nhân viên (củng cố tích cực so với tiêu cực)
 • Động viên đúng cách

TÌM HIỂU VĂN HÓA AN TOÀN

 • Nguyên tắc văn hóa an toàn
 • Văn hóa báo cáo
 • Văn hóa an toàn so với ảo tưởng về an toàn
 • Yếu tố con người

TÌM HIỂU VỀ CÁCH TỐI ƯU CÔNG VIỆC

 • Trách nhiệm với tư cách là người giám sát
 • Thẩm quyền của bạn như một người giám sát
 • Làm thế nào một giám sát viên có thế đo lường được hiệu quả
 • Sử dụng cách tiếp cận nhóm so với cá nhân

NHIỆM VỤ CHÍNH CỦA GIÁM SÁT

 • Điều tra nguyên nhân
 • Kiểm tra các mối nguy hiểm (nhận ra rủi ro)
 • Huấn luyện nhân viên (củng cố tích cực so với tiêu cực)
 • Động viên đúng cách

TÌM HIỂU CÁCH GIAO TIẾP HIỆU QUẢ

 • Giao tiếp bằng lời nói và phi ngôn ngữ
 • Giao tiếp bằng văn bản
 • Rào cản đối với truyền thông

HIỂU RỦI RO

 • Xác định rủi ro và mối nguy
 • Những nhầm lẫn về rủi ro
 • Đánh cược và rủi ro chung
 • Thành tích của “KHÔNG TAI NẠN”
Lên trên
Zalo
TƯ VẤN MIỄN PHÍ